پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  • AR
اطلاعیه

  آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

عنوان مرکز تحقیقات و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

 

 Environmental Technologies Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

مرکز تحقیقات فناوریهای زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
اهواز، ایران.
 
لوگوی مرکز تحقیقات فناوریهای زیست محیطی

خدمات الکترونیک

General Statistics
Total Site Statistics 21526
Best Site Statistics Day 9/11/2016
Best Site Statistics Count 735
Today Site Statistics 1
Yesterday Site Statistics 6

گروه دورانV5.5.2.0